Žilinská univerzita

Názov: Žilinská univerzita – Veľký Diel Žilina – výučbové priestory, časť A, pavilón AA
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

 • debnenie, armatúra a betonáž stropov a schodísk
 • steny a priečky
 • úpravy povrchov vnútorných
 • úpravy povrcov vonkajších
 • podlahy a podlahové konštrukcie
 • sklobetónové konštrukcie
 • zdravotechnická inštalácia
 • strešná konštrukcia
 • plastové výplne otvorov
 • technológia zosilovacej stanice
 • zámočnícke konštrukcie – podhľad interiérový, deliace priečky WC
 • komunikácie
 • konštrukcie stolárske
Žilinská univerzita - obrázok 01