Žilinská univerzita – komplexná modernizácia

Názov: Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity
Odberateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Popis realizovaných prác:

1, Prestavby a modernizácie Fakulty riadenia a informatiky – objekt A
Jestvujúce suterénne priestory, ktoré boli kompletne zrekonštruované. Dispozičné riešenie vychádzalo z potreby fakulty a jeho funkčnej náplne.

2, Prestavby a modernizácie laboratórií v objektoch NJ, NI, NS a NR
Navrhovaná stavba zahŕňala udržiavacie práce, zateplenie stien, výmenu okien, vybudovanie medziposchodí, výmena parného vykurovania za teplovodné a opravy vnútorných priestorov objektov Žilinskej univerzity.

3, Rekonštrukcie elektroinštalácií v objektoch NA, NB, NC, ND, NE, FRI a PP
Navrhovaná aktivita zahŕňala opravy elektroinštalácie objektov Žilinskej univerzity. Vzhľadom na potrebu obnovy budov a následné umiestnenie novej IKT techniky.

4, Rekonštrukcie elektroinštalácií objektov NS, NR
Navrhovaná stavba zahŕňala opravy elektroinštalácie objektov Žilinskej univerzity. Vzhľadom na potrebu obnovy budov a následné umiestnenie novej IKT techniky.

5, Rekonštrukcia výučbových priestorov na letisku Dolný Hričov
Navrhovaná aktivita zahŕňala činnosti spojené s úpravou strechy na výučbových priestorov situovaných na letisku Dolný Hričov – objekty A, B.

6, Rekonštrukcie ťažkých laboratórií FEL
Navrhovaná stavba zahŕňala nasledovné opravy:
výmena podláh, výmena dverí, výmena elektro rozvodov a osvetlenia, tepelná izolácia, montáž klimatizácie, výmena okien, elektroinštalácia, výmena umývadiel a vodovodnej batérie, nová maľba; na vybraných objektoch NI a NJ.

7, Rekonštrukcie a drobné úpravy výučbových priestorov
Navrhovaná aktivita zahŕňa stavebné práce na objektoch:

  • ÚTV – telocvičňa a šatne
  • budovy poloprevádzky Strojníckej fakulty
  • budovy Strojníckej fakulty
  • budovy Fakulty riadenia a informatiky
  • budovy Fakulty PEDAS