Základná škola, Liptovský Hrádok

Názov: Stavebné úpravy Základnej školy na ul. Hradnej v Liptovskom Hrádku
Odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Popis realizovaných prác:

Komplexná rekonštrukcia základnej školy.

  • výmena výplní otvorov
  • zateplenie objektu
  • výmena podláh
  • zriadenie prístupu pre imobilných
  • výstavba novej kuchyne
  • prístavba strojovne pre vzduchotechniku
  • rekonštrukcia kúrenia
  • dodávka a montáž nábytku
  • dodávka a montáž jazykovej učebne a počítačovej učebne vrátane HW a SW