Úprava priestorov v bufete NR SR

Názov: Stavebné úpravy v priestoroch NR SR
– úprava priestorov v bufete, úprava severného krídla, úprava vstupu k lekárovi
Odberateľ: Kancelária NR SR
Adresa: Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava