Unibanka Trnava

Názov: Rekonštrukcia filálky Unibanky Trnava
Odberateľ: Unibanka a.s. Bratislava
Adresa: Vajnorská 21, 832 65 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia suterénu, prízemia a 1. nadzemného podlažia, nová plochá strecha vrátane izolačného súvrstia, nová fasáda a obklad travertínom.
Výmena výplni otvorov + zámočnícke prvky na prízemí.

Interiér: nové podlahy, podhľady, vnútorné omietky, zdravotechnika, rozvody ÚK, vnútorný vodovod a požiarny vodovod, špeciálne izolácie suterénu.

Unibanka Trnava - obrázok 01 Unibanka Trnava - obrázok 02