Trenčianska univerzita – modernizácia infraštruktúry

Názov: Modernizácia infraštruktúry TUAD
Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa: Študentská 2, 911 50 Trenčín

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) na multimediálne vzdelávacie priestory na Študentskej ul . č. 3 v Trenčíne.

Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií (VILA) na Študentskej ul . č. 2 v Trenčíne.

Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky (FM) pre potreby zlepšenia výučby všetkých študijných programov fakulty na ul. Pri parku č. 19 v Trenčíne.

Inštalácia pasívnej IKT v spoločnej budove FSEV, FŠT, FM na Študentskej ul . č. 1 v Trenčíne.