SSUD Predmier

Názov: Objekty strediska správy a údržby diaľníc – Predmier
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

 • 330 11  Komunikácie a spevnené plochy SSÚD
 • 330 12  Prístupová komunikácia
 • 331 00  Prevádzková budova SSÚD
 • 330 32  Vrátnica
 • 330 35  ČSPH – Bencalor
 • 330 36  Udržovňa vozidiel a mechanizmov
 • 330 38  Sklad značiek
 • 330 39  Sklad soli
 • 330 40  Garáže
 • 330 47  Oplotenie areálu
 • 330 51  Vonkajšia kanalizácia dažďová
 • 330 52  Vonkajšia kanalizácia splašková a ČSOV
 • 330 54  Vnútroareálový vodovod pitný a požiarny
 • 330 61  Vonkajšie silnoprúdové rozvody
 • 330 63  Vonkajšie osvetlenie
 • 330 66  Vonkajšie slaboprúdové rozvody
 • 330 67  Zabezpečovací systém

Prevádzkové súbory:

 • 330 31.11  Operátorské pracovisko
 • 330 32.11  Vstup do areálu
 • 330 35.11  ČSPH – Bencalor
 • 330 36.11  Údržba vozidiel a mechanizmov
 • 330 38.11  Ošetrovanie signalizačných vozíkov
 • 330 39.11  Skladovanie soli
 • 330 44.11  Skladovanie odpadov

Celková zastavaná plocha: 10 187,2 m2