Slovenská správa ciest SaÚ Žilina

Názov: Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy a dielní v priestoroch SSC SaÚ Žilina
Odberateľ: Slovenská správa ciest SaÚ Žilina
Adresa: M.Rázusa 104, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia existujúcej administratívnej budovy s nadstavbou o pôdorysnom rozmere cca 1500 m2.
Nadstavba jedného podlažia, zhotovenie krovu a krytiny, výmena výplni otvorov, zateplenie budovy, nové omietky, podlahy, maľby, nátery.
Výmena zdravotechniky, kúrenia, elektro, nové rozvody štrukturovanej kabeláže.
Prístavba administratívnej budovy – nová stavba o pôdorysnom rozmere cca 1200 m2.
Komplet stavebné práce HSV a PSV včítane všetkých profesií.
Prípojka vody, kanalizácie, NN, plyn.

Slovenská správa ciest SaÚ Žilina - obrázok 01 Slovenská správa ciest SaÚ Žilina - obrázok 02