Rekonštrukcia priestorov v NR SR

Názov: Rekonštrukcia priestorov v budove NR SR na reprografiu
Odberateľ: Kancelária NR SR
Adresa: Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava