Rekonštrukcia parlamentu NR SR

Názov: Rekonštrukcia existujúcich priestorov na priestory parlamentky
Odberateľ: Kancelária NR SR
Adresa: Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava