Continental – prípravňa zmesi

Názov: SO 04 Prípravňa zmesí I. – Rekonštrukcia linky ML 2
Odberateľ: CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o.
Adresa: Terezie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Popis realizovaných prác:

Realizácia ŽB skeletu, mikropiloty, priemyselných podlách, oprava omietok, vymurovanie miestnosti, realizácia medzistropu, nadstavba pre VZT na streche, oceľové konštrukcie, zámočnícke konštrukcie, ZTI.