Rekonštrukcia časti nemocnice – Nové Mesto nad Váhom

Názov: Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom
Odberateľ: JS Consultservis s.r.o.
Adresa: Štrková 973/23A, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

  • rekonštrukcia kuchyne vrátane dodávky technológie kuchyne
  • prístavba jedálne
  • rekonštrukcia podkrovia na interné oddelenies kapacitou 29 lôžok a izbami pre imobilných pacientov
  • dodávka nábytku vrátane nemocničných postelí
  • prístavba schodiskovej veže ako požiarneho schodiska z novovybudovaného oddelenia