Prevádzkovo-administratívna budova HASTRA

Názov: Prevádzkovo-administratívna budova
Odberateľ: HASTRA s.r.o.
Adresa: Dolné Rudiny 2 / 3528, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Kompletná rekonštrukcia a zmena pôvodného objektu na prevádzkovo administratívnu budovu vrátane vybudovania inžinierskych sietí.