Polyfunkčný dom, Žilina

Názov: Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného domu č.s. 174
ul. Sladkovičová a Na priekope v Žiline
Odberateľ: Mgr. Miroslava Franerová, Ing. Jozef Škripek
Adresa: Na Priekope 13, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Vnútorné dispozičné zmeny, výmena okien, rekonštrukcia strechy a fasády.

Polyfunkčný dom Žilina - obrázok 01