Žilinská univerzita – podpora infraštruktúry

Názov: Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu – objekt Letisko Dolný Hričov – Nadstavba sedlových striech, Sekcia C a Spojovací krčok a objekt Ubytovacie zariadenie Veľký Diel v Žiline – prestavba/stavebný objekt: Blok F
Odberateľ: OHL Pozemné stavby a.s.
Adresa: Furmanská 6, 841 03 Bratislava