OLO Bratislava

Názov: Prevádzkovo-administratívna budova OLO Bratislava
Odberateľ: OLO a.s. Bratislava
Adresa: Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Novostavba