NDS Radlinského ul., Žilina

Názov: Rekonštrukcia budovy na Radlinského ul. č. 373/13 v Žiline
Odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Prestavba podkrovia, zhotovenie krytiny, zateplenie objektu, výmena výplni otvorov, vnútorné steny a priečky, omietky, podlahy, maľby, vnútorné rozvody vody, elektro, terénne úpravy, spevnené plochy.

NDS Radlinského ul. Žilina - obrázok 01 NDS Radlinského ul. Žilina - obrázok 02