Zakladanie – mobilná betonáreň

Názov: “Zakladanie” pre akciu Mobilná betonáreň pre TBG Doprastav, a.s. v Chminianskej Novej Vsi
Odberateľ: TBG Doprastav a.s.
Adresa: Košická 52, 821 08 Bratislava

Popis realizovaných prác:

  • betonáž základov a nosnej steny
  • základová doska pod recykling
  • spevnené plochy pod plynový zásobník
  • daždová kanalizácia