Letisko Dolný Hričov

Názov: Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu – objekt Letisko Dolný Hričov – Nadstavba sedlových striech, Sekcia C a Spojovací krčok
Odberateľ: OHL Pozemné stavby a.s.
Adresa: Furmanská 6, 841 03 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Nadstavba sedlovej strechy