Lakovňa Nové Mesto nad Váhom

Názov: Stavebný dvor Nové Mesto n/V SO
Vykurovaná hala pre potreby nanášania náterových hmôt – Lakovňa – stavebná časť
Odberateľ: Doprastav a.s., závod Mlynské Nivy
Adresa: Drieňová 27, 826 38 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia.

Lakovňa Nové Mesto nad Váhom - obrázok 01 Lakovňa Nové Mesto nad Váhom - obrázok 02