Kostol Kočkovce

Názov: Výstavba kostola sv. Petra v Dolných Kočkovciach
Odberateľ: Farský úrad Púchov
Adresa: Nám. Slobody 563, 020 01 Púchov

Popis realizovaných prác:

Novostavba.

Kostol Kočkovce - obrázok 01