Kinekus Žilina

Názov: Výstavba administratívnej budovy II Kinekus
Odberateľ: Kinekus – Ing. Štefan Súkeník
Adresa: Kamenná cesta, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Kompletná výstavba novej administratívnej budovy.
Práce HSV, PSV + všetky profesie, prípojka vody, kanalizácie, NN.

Kinekus Žilina - obrázok 01