Intertank Bytča

Názov: Intertank – Stavebné úpravy kancelárskych priestorov
Odberateľ: Intertank s.r.o.
Adresa: Bytča – Hlboké 137, 014 01 Bytča

Popis realizovaných prác:

Kompletná rekonštrukcia a zmena poľnohospodárskeho objektu na prevádzkovo administretívnu budovu vrátane vybudovania inžinierskych sietí.

Intertank Bytča - obrázok 01