Internáty Veľký Diel Žilina – blok E

Názov: Rekonštrukcia obvodového plášťa internátu blok E – Veľký diel Žilina
Odberateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Popis realizovaných prác:

Demontáž pôvodného obvodového plášťa, realizácia nového obvodového plášťa kombináciou zateplenia a zaveseného obkladu, úprava okenných otvorov a vnút. priečok, výmena okien a balkónového zábradlia, vnútorné a vonkajšie omietky, kúrenie, elektroinštalácia, aktívny bleskozvod, nový krov z drevených väzníkov, nová strešná krytina – fólia, ohrev strešných žľabov.

Internáty Veľký Diel Žilina - blok E - obrázok 01 Internáty Veľký Diel Žilina - blok E - obrázok 02