Internáty Hliny V. Žilina – blok VI a IX

Názov: Rekonštrukcia obvodového plášťa Internáty Hliny V. Žilina blok VI a IX
Odberateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Popis realizovaných prác:

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena dverných a okenných výplní, výmena okenných mreží, výmena balkónového zábradlia, vzduchotechnika.