Hypermarket TESCO, Šaľa

Názov: Hypermarket TESCO Šaľa
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Realizácia dopravného napojenia:

  • vybudovanie okružnej križovatky
  • rekonštrukcia priľahlých miestnych komunikácií
  • trvalé dopravné značenie

Riešené plochy okružnej križovatky: 2 927 m2
MK: 2 543 m2
Parkoviská: 10 530 m2

Realizácia areálovej kanalizácie, vrátane ORL a LT. Oplotenie, zdravotechnika, komunikácie a parkoviská – kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby.