HASTA Považský Chlmec, 2. etapa

Názov: Výstavba prevádzkovo administratívnej budovy HASTA Považský Chlmec II. etapa
Vybudovanie prevádzkového objektu č. 2 a 3
Odberateľ: HASTA s.r.o.
Adresa: Bytčianska 131, 010 04 Žilina

Popis realizovaných prác:

  • oceľové haly s výplňovým murivom z PORFIXU
  • kompletné HSV a PSV práce
  • zastavaná plocha objekt 2:  1 477 m2
  • zastavaná plocha objekt 3:  1 296 m2