HASTA Nitra

Názov: Rekonštrukcia administratívnych a skladovacích priestorov Hasta Nitra
Odberateľ: HASTA s.r.o.
Adresa: Bytčianska 131, 010 04 Žilina

Popis realizovaných prác:

Prestavba a prístavba jestvujúceho objektu – pohostinské zariadenie.

  • búracie práce, zmena dispozičného riešenia
  • nový krov, strecha, vybudovanie podkrovia
  • výmena výplní otvorov
  • nové rozvody ÚK, zdravotechnika
  • elektro
  • nové podlahy
  • omietky, maľby
  • zateplenie budovy, vonkajšia omietka
  • terénne úpravy
HASTA Nitra - obrázok 01