Doprastav – Žilinské stredisko

Názov: Doprastav – Žilinské stredisko
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

  • stavebné úpravy I. a II. NP
  • výmena krytiny
  • zateplenie objektu
  • výmena výplni otvorov
  • vnútorné steny a priečky
  • omietky, podlahy, maľby
  • vnútorné rozvody vody
  • elektro, terénne úpravy
Doprastav - Žilinské stredisko - obrázok 01