Doprastav – Ružomberok

Názov: Doprastav – Rekonštrukcia sociálno prevádzkovej budovy v Ružomberku
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Nadstavba a rekonštrukcia ubytovne na ubytovacie zariadenie vyššieho typu.

  • nadstavba podkrovia
  • zhotovenie zastrešenia
  • zateplenie budovy
  • výmena výplní otvorov
  • vnútorné steny a priečky
  • omietky podlahy, maľby
  • vnútorné rozvody vody, elektro, ÚK
  • slaboprúd
  • požiarny vodovod