Datacentrum – Žilinská univerzita

Názov: Stavebné úpravy budovy hospodárskeho bloku ŽU pre potreby DATACENTRA
Odberateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Popis realizovaných prác:

Komplexná rekonštrukcia interierových priestorov pre potreby Datacentra, vrátane zosilenia podláh, realizácie strešného plášťa, zateplenie časti objektu, výmena výplní otvorov, zriadenie parkovacích plôcha príjazdovej komunikácie, dodávky Trafostanice a prípojky VN.