Continental Matador Rubber, Púchov

Názov: Continental Matador Rubber – Stavebné práce a spevnené plochy okolo výrobnej haly
Odberateľ: Continental Matador Rubber s.r.o.
Adresa: Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Popis realizovaných prác:

  • realizácia spevnených plôch
  • realizácia prístupových komunikácií
  • vegetačné úpravy
  • oporné múry
  • schodiská
  • príjazdové rampy