CEIT – Administratívna budova

Názov: CEIT – Administratívna budova
Odberateľ: CEIT a.s.
Adresa: Univerzitná 8413/6, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Kompletná novostavba administratívnej budovy, spevnené plochy.