The CAT Rental Store

Názov: Požičovňa stavebných strojov – THE CAT RENTAL STORE
Odberateľ: Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Adresa: Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica

Popis realizovaných prác:

Novostavba – administratívna budova, garáže, dielne, spevnené plochy, inžinierske siete.