Bytovka Varín

Názov: Nájomný bytový dom – 22 b.j. + TV
Odberateľ: Obec Varín
Adresa: Námestie Sv. Floriána 1, Varín

Popis realizovaných prác:

Výstavba nového nájomného domu vrátane technickej vybavenosti.

Bytovka Varín - obrázok 01 Bytovka Varín - obrázok 02