BOR GLASS, Teplička nad Váhom

Názov: Skladová hala s administratívnou budovou
Odberateľ: BOR GLASS SK s.r.o.
Adresa: Na Sihoti 3, 013 01 Žilina – Teplička nad Váhom

Popis realizovaných prác:

Administratívno prevádzkový objekt pozostavajúci z dvoch častí spojených do jedného dilatačného celku.

Dve hlavné lode haly sú zo svetlým rozponom 22,375 m a minimálnej svetlej výšky 6,50 m.

Tretia bočná časť má svetlý rozpon 9,70 m a minimálnu výšku 4,70 m.

Súčasťou zmluvy sú aj spevnené plochy, rampa, oplotenie a všetky prípojky inžinierskych sietí.