Betonárka Žilina

Názov: Betonárka TBG Žilina
Odberateľ: TBG Doprastav, a.s. Bratislava, stredisko prevádzky SEVER
Adresa: Košická 52, 821 08 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Stavebné úpravy administratívnej budovy. Realizácia monolitických konštrukcií pre technológiu.

Betonárka Žilina - obrázok 01 Betonárka Žilina - obrázok 02