Betonárka Ružomberok

Názov: Betonárka Ružomberok
Odberateľ: TBG Doprastav, a.s. Bratislava, stredisko prevádzky SEVER
Adresa: Košická 52, 821 08 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Realizácia monolitických konštrukcií pre technológiu.