AUTOALLES Turany – Trusalová

Názov: AUTOALLES, Administratívno – obchodno – servisné sídlo spoločnosti, Turany – Trusalová
Odberateľ: AUTOALLES, s.r.o.
Adresa: Trusalová 1, 038 53 Turany

Popis realizovaných prác:

Výstavba nového obchodno-servisného sídla spoločnosti, vrátane obslužnej komunikácie, spevnených a parkovacích plôch, oplotenia a inžinierskych sietí.