AQUAEDEN Stráňavy

Názov: Oprava existujúceho letného bazéna a Výstavba stavebného objektu SO-08
Odberateľ: AQUAEDEN Stráňavy, a.s.
Adresa: Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

  • výstavba budovy sezónneho občerstvenia a sociálneho výbavenia kúpaliska v Stráňavách
  • výstavba plážového ihriska, rekonštrukcia vstupného areálu, oprava letného bazéna a oplotenia okolo areálu