Administratívna budova, Žilina

Názov: Administratívna budova, Žilina
Odberateľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Adresa: Dolné Rudiny 2 / 3528, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Novostavba

Administratívna budova, Žilina - obrázok 01