Novovybudované mosty 17,28 na rekonštruovanej železničnej trati, Krásno nad Kysucou

Názov: DVZ2007 ŽSR, Modernizácia trate ŽILINA – KRÁSNO NAD KYSUCOU
Objekt: SO 33 302 Rek.m.č.17 cez pot.v nžkm 261,717, sžkm261,769
Objekt: SO 33 305 Most č.28 cez potok v nžkm 265,535
Odberateľ: SKANSKA SK a.s., Závod Železničné staviteľstvo SK
Adresa: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Novovybudovaný most na rekonštruovanej železničnej trati. Základy plošné. Konštrukcia z rámových prefabrikátov. Dĺžka 10,60 m, šírka 11,85 m.

Novovybudovaný most na rekonštruovanej železničnej trati. Základy plošné. Konštrukcia z rámových prefabrikátov. Dĺžka 2,40 m, šírka 14,23 m.