Novovybudovaný most 25 na rekonštruovanej železničnej trati, Krásno nad Kysucou

Názov: DVZ2007 ŽSR, Modernizácia trate ŽILINA – KRÁSNO NAD KYSUCOU
Objekt: SO 33 303 Rek.m.č.25cez Ochod.vnžkm264,676,sžkm262,723
Odberateľ: SKANSKA SK a.s., Závod Železničné staviteľstvo SK
Adresa: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Novovybudovaný most na rekonštruovanej železničnej trati. Základy plošné. Konštrukcia monolitická. Dĺžka 15,33 m, šírka 15,758 m.

SO 33 303 Rek.m.č.25