Žilina prieťah – protihlukové steny

Názov: I/18 Žilina prieťah – Protihlukové opatrenia
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Dodávka a montáž polykarbonátových stien, vrátane tesnení a montážnych profilov. Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie. Celkova dĺžka 208 m.