Úprava mesta Liptovský Hrádok

Názov: Úprava mesta L.Hrádok s vybudovaním námestia, komunikácie, verejného osvetlenia a prvkov verejnej zelene.
Odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Popis realizovaných prác:

Spevnené plochy a komunikácie, drobná architektúra, verejná zeleň, verejné osvetlenie, chodníky.