Sanácia zosuvu pôdy, Petrovice

Názov: Štátna cesta Petrovice – Setechov – zosuv Medvedie
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Sanácia zosuvu pomocou štrkových drénov s výplňou z drenážnych trubiek. Celková dĺžka 153,46 m.