Revitalizácia verejných priestranstiev, Sebechleby

Názov: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sebechleby.
Odberateľ: Obec Sebechleby
Adresa: Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby

Popis realizovaných prác:

Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, výstavba VO.
Rekonštrukcia miestnych komunikácii, výstavba chodníkov.