Revitalizácia verejných priestranstiev, Belá

Názov: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Belá.
Odberateľ: Obec Belá
Adresa: Oslobodenia 183, 013 05 Belá

Popis realizovaných prác:

Spevnené plochy, drobná architektúra, chodníky, osvetlenie, hygienické zariadenia, sadovnícke úpravy.