Rekonštrukcia cesty II. etapa, Turzovka – Bíla

Názov: Rekonštrukcia úseku cesty Turzovka – Bíla II. etapa
Odberateľ: Alpine Slovakia spol. s r.o.
Adresa: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia 4 mostov a 5 priepustov.