Regenerácia centrálnej zóny, Veľké Rovné

Názov: Regenerácia centrálnej zóny v obci Veľké Rovné.
Odberateľ: Obec Veľké Rovné
Adresa: Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné

Popis realizovaných prác:

Drobná architektúra, verejná zeleň, verejné osvetlenie, výstavba zástavky MHD, chodníky miestna komunikácia, mosty.
Rekonštrukcia časti regulácie potoka Rovnianka.